La 52a Kongreso de Esperantistoj en Kansajo

Dato: 2004/06/12-06/13

Kongresejo: Biwako-Kusatsu Campus de Universitato Ritsumeikan en la urbo Kusatu, Siga, Japanio

Kongresa temo: Kien ni iros? Kunvivado - vojo de la terglobo kaj homaro

Tagordo

La 1a tago: 2004/06/12, sabato

 13:00 -         Akcepto

 13:50 - 14:30  Inaŭguro

 14:30 - 15:50  Publika prelego en la japana lingvo

 16:00 - 17:00  Gaja Vespero

 17:30 - 19:30  Bankedo

La 2a tago: 2004/06/12, dimanĉo

 09:10 - 12:10  Fakaj kunsidoj

 10:00 - 12:00  Enkonduka kurso publika

 13:00 - 14:00  Konkursoj oratora kaj deklama

 14:00 - 15:30  Esperanta prelego de prof. D-ro Lee Chong-Yeong

 15:30 - 16:00  Koruso

 16:00 - 16:30  Fermo

Kotizoj (en japana eno)

Aliĝo

 ĝis la fino de marto 3,300

 ĝis la 10-a de majo 3,800

 post la 11-a de majo 4,300

 morala aliĝo 2,500

 studento 2,500

 (supera-) mezlernejanoj 2,000

 elementa-lernejanoj kaj malpli 500

 elementa kursano 2,500

Hotelo (Urban Hotel Kusatsu)

 kun matenmanĝo 7,000

 sen matenmanĝo 6,200

Bankedo 5,000

Tagmanĝo (lunĉo de la 2a tago) 800

Foto 1,000

 

Trafiko: Por atingi la kongresejon, unue veturu per ĉie-haltanta (ordinara) trajno de JR-Biwako-linio kaj elvagoniĝu ĉe Stacio Minami-Kusatsu.  Kaj ĉe la stacio Minami-Kusatsu prenu aŭtobuson al Ritsumeikan-Daigaku (ĉirkaý 10 minutojn).

 

La organiza komitato por la 52a Kongreso de Esperantistoj en Kansajo

Prezidanto de la komitato: s-ro ONISHI Shin'ichi

Sidejo de la komitato: ĉe s-ro KUDO Hisashi, Nakamura-tyo 580-3, Omihatiman-si, JP-523-0894, Japanio

Tel/Fakso: 0748-33-7002

Retadreso: mh_kudo2002@ybb.ne.jp