La 66a Kongreso de Esperantistoj en Kansajo (KEK66)

al la japana paĝo

Dato : la 26a(sab.) - 27a(dim.) de majo 2018        
Kongresejo : Senriyama Komunuma Centro
(
Senriyama Community Centre)
Kongresa Temo : Trans muroj, Trovu esperon!
Organizas: Suita-Esperanto-Societo kaj Kansaja Ligo de Esperanto-Grupoj  

Programo de la 26a (sab.) de majo

9:30 Ekskurso        
11:00 Akceptado
13:00 Esperanta Prelego     
Enkonduka Kurso      
_
Faka Kunsido
14:50 Inaŭguro
16:00 Gaja Vespero
17:30 Bankedo

Programo de la 27a (dim.) de majo

9:00 Akceptado        _
Fakaj Kunsidoj      
10:30 Kurso de frazfarado
Fakaj Kunsidoj
12:00 Fotado, Tagmanĝo
13:00 Publikaj Prelegoj
Konversacia Kurso de Esperanto  
Fakaj Kunsido
16:00 Fermo

Kotizoj (japanaj enoj)

1 liĝo ĝis la fino de marto    _ 3,500
2 aliĝo ĝis la fino de aprilo 4,000
3 aliĝo post la fino de aprilo 4,500
4 novulo malpli ol unujara 2,000
5 malpli ol 35-jaraĝa 1,000
6 malpli ol 20-jaraĝa 0
7 partopreno de handikapito  2,500
8 morala partopreno 2,500
9 memorfoto 500
10 bankedo 4,000

La kongresejo "Senriyama Komunuma Centro" situas apud (oriente de) la stacidomo Senriyama.
De JR Oosaka-stacidomo transveturu al Hankyu Umeda, prenu trajnon celantan al Kitasenri sur la linio Kioto. De aliaj lokoj, transvagoniĝu ĉe stacio Awaji.

Kontakto
Kansaja Ligo de Esperanto-Grupoj,
Sone-higasi 1-11-46-204, Toyonaka-si, Oosaka, JP-561-0802 Japanio